Bài 2 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng iot có tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng iot có tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Giải

Iot có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn Br2.

\(2Al + 3{I_2}\,\,\buildrel {{H_2}O} \over \longrightarrow \,2Al{I_3}\)

Tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

\(\eqalign{  & C{l_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaCl + {I_2}  \cr  & B{r_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaBr + {I_2} \cr} \)

loigiaihay.com

Các bài liên quan