Bài 2 trang 143 sgk hóa học 9

Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

Trong các chất sau đây chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết phương trình hóa học

Trong các chất sau đây

chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết phương trình hóa học 

Trả lời 

Chất tác dụng với Na là a, b,c ,d

Chất tác dụng với NaOH là b,d

Chất tác dụng với Mg là b,d

Học sinh tự viết phương trình phản ứng

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan