Bài 2 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10


Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là...

2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7

A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8.

Trả lời.

Đáp án C.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu