Bài 2 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10


Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là...

2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7

A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8.

Trả lời.

Đáp án C.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu