Bài 2 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là...

2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7

A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8.

Trả lời.

Đáp án C.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan