Bài 2 trang 141 sgk toán 5 luyện tập


Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút.

Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài giải:

Thời gian đi của ô tô là: 

12 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 46 x 4,75 = 218,5 (km)

Đáp số: 218,5 km.