Bài 2 trang 141 sgk toán 5


Một người đi xe đpạ trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ.

Một người đi xe đpạ trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Bài giải:

Cách 1: Ta có: 15 phút = 0,25 giờ 

Quãng đường đi được của xe đạp là: 12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.

Cách 2. Ta có: 1 giờ = 60 phút

Quãng đường đi được của xe đạp là: 12,6 : 60 x 15 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay