Bài 2 trang 140 SGK toán 5 luyện tập


Viết vào ô trống (theo mẫu).

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải: