Bài 2 trang 14 sgk toán lớp 5


Bài 2. So sánh các hỗn số:

Bài 2. So sánh các hỗn số:

a)  và  ;                                   b)  và  ;

c)  và  ;                                   d)  và  .

Bài làm:

a)   ;   ; Vậy :    .

b)   ;   ; Vậy :   .

c)   ;   ; Vậy :   .

d)   ;   ; Vậy :   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan