Bài 2 trang 14 sgk toán 5


Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a)  ;                  b)  ;               c)  .

Bài làm:

a)   .

b)   .

c)   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan