Bài 2 trang 14 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Trả lời:


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan