Bài 2 trang 139 sgk toán 5


Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ.

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Bài giải:

Vận tốc của máy bay là: 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

Đáp số: 720km/giờ.