Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp.

2. Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp :

Các chất                                              Tính chất của chất

A. S                                                   a) chỉ có tính oxi hóa

B. SO2                                                b) chỉ có tính khử

C. H2S                                                c) có tính oxi hóa và tính khử.

D. H2SO4                                             d) chất khí, có tính oxi hóa và tính khử

                                                         e) không có tính oxi hóa và tính khử.

Trả lời.

A với c) ;               B với d) ;                   C với b) ;                  D với a).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan