Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10


Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp.

2. Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp :

Các chất                                              Tính chất của chất

A. S                                                   a) chỉ có tính oxi hóa

B. SO2                                                b) chỉ có tính khử

C. H2S                                                c) có tính oxi hóa và tính khử.

D. H2SO4                                             d) chất khí, có tính oxi hóa và tính khử

                                                         e) không có tính oxi hóa và tính khử.

Trả lời.

A với c) ;               B với d) ;                   C với b) ;                  D với a).

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu