Bài 2 trang 133 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 164 phiếu

Tính: a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

Bài giải

a) 

b) 1 ngày = 24 giờ 

Do đó: 14 ngày 15 giờ = 13 ngày 39 giờ

  

c) 1 năm = 12 tháng

Do đó: 13 năm 2 tháng = 12 năm 14 tháng

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan