Bài 2 trang 13 sgk toán 5


Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài làm:

Điền từ trái qua phải:

a)  ;  ;  .                         b)  ;  ;  .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan