Bài 2 trang 13 sgk toán 5


Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài làm:

Điền từ trái qua phải:

a)  ;  ;  .                         b)  ;  ;  .