Bài 2 trang 13 sgk toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 29 phiếu

Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài làm:

Điền từ trái qua phải:

a) \( 1\frac{2}{5}\) ; \( 1\frac{3}{5}\) ; \( 1\frac{4}{5}\) .                         b) \( 1\frac{2}{3}\) ; \( 2\frac{1}{3}\) ; \(2\frac{2}{3}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan