Bài 2 trang 13 sgk toán 1


Điền số vào hình a, b, c, d, e, f.

Điền số:

                          

Hình a                          Hình b                          Hình c

                              

Hình d                          Hình e                          Hình f

Bài giải:

Hình b viết số 2

Hình c viết số 1 rồi đến số 2.

Hình d viết số 1

Hình e viết số 3 ở trên.

Hình f viết số 2 ở hàng trên, ở hàng dưới viết số 2 rồi đến số 3.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan