Bài 2 trang 129 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........      

b) Để thu thêm được xăng, ngưài ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Giải

a) xăng, dầu hỏa , và các sản phẩm khác

b) crackinh

c) khí metan

d) thành phần

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan