Bài 2 trang 129 sgk hoá học 9


Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........      

b) Để thu thêm được xăng, ngưài ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Giải

a) xăng, dầu hỏa , và các sản phẩm khác

b) crackinh

c) khí metan

d) thành phần

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước