Bài 2 trang 127 sgk toán 5


Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ).

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Bài giải:

DIện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 - 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích  hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan