Bài 2 trang 127 sgk toán 5


Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ).

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Bài giải:

DIện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 - 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích  hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay