Bài 2 trang 127 sgk toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 351 phiếu

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ).

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Bài giải

Diện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 - 36 = 36 (cm2)

(Giải thích: Tổng diện tích hai hình tam giác MKQ và KNP là phần được gạch chéo nên bằng diện tích hình bình hành MNPQ trừ đi diện tích tam giác KQP)

Vậy diện tích  hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan