Bài 2 trang 123 sgk toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 113 phiếu

Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

 

Bài giải:

Câu 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống

Hình hộp chữ nhật 

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

11

0,4

1/2 dm

Chiều rộng

10

0,25

1/3dm

Chiều cao

6

0,9m

2/5dm

Diện tích mặt đáy 

110cm2

0,1m2

1/6dm2

Diện tích xung quanh

252cm2

1,17cm2

2/3dm2

Thể tích 

660cm3

0,09m2

1/15dm3


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan