Bài 2 trang 121 sgk đại số 11


Chứng minh rằng lim ...

Bài 2. Biết dãy số (un ) thỏa mãn |un -1| <  với mọi n. Chứng minh rằng lim un =1.

Hướng dẫn giải:

Vì lim  = 0 nên || có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Mặt khác, ta có |un -1| <  = || với mọi n. Nếu |u-1| có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi, nghĩa là lim (u-1) = 0. Do đó lim u= 1.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu