Bài 2 trang 12 sgk địa lý 11


Các tổ chức liên kết kinh tế

2. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào ?

Trả lời:

- Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới.

- Những quốc gia có những nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.

- Những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển liên kết lại với nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu