Bài 2 trang 118 sgk toán 5


a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối.

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;               1,96dm3;                  dm3;              19,54dm3.

Bài giải:

a) Học sinh tự làm.

b) 1dm3 = 1000cm3                         1,969dm3 = 1969cm3      

  dm3= 250000cm3                        19,54m3 = 19540000cm3 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan