Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Bài 2 trang 117 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 162 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ trống.

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ....cm3                                      

5,8dm3 = ....cm3

375dm3  = ....cm3

\(\frac{4}{5}\) dm3= .....cm3

b) 2000cm3 = .....dm3

490 000dm3 = ......cm3

154 000cm3 = .....dm3

5100cm3 = .....dm3

Bài giải:

a) 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3  = 375000cm3

\(\frac{4}{5}\) dm3= 800cm3

b) 2000cm3 = 2dm3

490 000 cm3 = 490 dm3

154 000cm3 = 154dm3

5100cm3 = 5,1dm3


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan