Bài 2 trang 114 sgk đại số 10


Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

2. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau 

 Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớn.

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

Số lá có độ dài trên 30 cm đến 50 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn.

a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp: 

b) Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm: 13,33 + 30 = 43,33%.

    Số lá có độ dài trên 30 cm đến 50 cm chiếm: 100 - 43,33 = 56,67%.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu