Bài 2 trang 114 sgk đại số 10

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

Bài 2. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau 

 Độ dài của \(60\) lá dương xỉ trưởng thành 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớn.

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có độ dài dưới \(30 cm\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Giải

a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp: 

b) Số lá có độ dài dưới \(30 cm\) chiếm: \(13,33 + 30 = 43,33\%\).

    Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm: \(100 - 43,33 = 56,67\%\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan