Tuyensinh247 giảm giá 30% cho tất cả khóa học còn duy nhất hôm nay 20/10
Xem ngay

Chỉ còn: 04:31:02

Bài 2 trang 114 sgk đại số 10


Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

2. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau 

 Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớn.

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

Số lá có độ dài trên 30 cm đến 50 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn.

a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp: 

b) Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm: 13,33 + 30 = 43,33%.

    Số lá có độ dài trên 30 cm đến 50 cm chiếm: 100 - 43,33 = 56,67%.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu