Bài 2 trang 113 SGK toán 5 luyện tập chung


Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Nhận xét: Hình lập phương là hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.

Bài giải: