Bài 2 trang 112 SGK toán 5 luyện tập


Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

Bài giải:

Chỉ có hình 3, hình 4 ghép được thành hình lập phương.