Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10


Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Hướng dẫn giải:

  a) Cân bằng không bền: trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

  b) Cân bằng bền: trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

  c) Cân bằng phiếm định: trọng tâm không thay đổi vị trí.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu