Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Hướng dẫn giải:

  a) Cân bằng không bền: trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

  b) Cân bằng bền: trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

  c) Cân bằng phiếm định: trọng tâm không thay đổi vị trí.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan