Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 10


2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

Trả lời:

Ta chọn một điểm là vật mốc (ví dụ như cột cây số). Đo khoảng cách từ cột mốc đến chiếc ô tô trên quốc lộ. Từ đó, ta xác định được vị trí của ô tô

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu