Bài 2 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11


Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d\' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Lời giải:

Cách 1:

Lấy hai điểm A(0;2) và B (-1;-1) thuộc d. Gọi A' = \({D_{Oy}}^{}\) (A), B' = \({D_{Oy}}^{}\) (B)

Khi đó A' = (0;2), B' = (1;-1). Vậy d' có phương trình \( \frac{x}{1}\) = \( \frac{y-2}{-3}\) hay 3x + y -2 =0

Cách 2:

gọi M'(x', y') là ảnh của M (x;y) qua phép đối xứng trục Oy. Khi đó x' = -x và y' = y. Ta có M thuộc d ⇔ 3x-y+2 =0 ⇔ -3x' - y' + 2=0 ⇔ M' thuộc đường thẳng d' có phương trình 3x + y - 2 = 0

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu