Bài 2 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Nêu tính chất hóa học chính và

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Hướng dẫn giải:

a)      Tính chất hóa học của nước Gia- ven

-          Nước Gia-ven là hỗn hợp muối NaCl và NaClO là muối của axit yếu, trong không khí tác dụng với CO2 cho HClO không bền có tính oxi hóa mạnh.

NaClO + CO2 + H2O  → NaHCO3 + HClO

2HClO → 2HCl + O2

-          Nước Gia- ven không để được lâu, có tính oxi hóa mạnh.

b)      Tính chất hóa học của clorua vôi

-          Clorua có tính oxi hóa mạnh, khi tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí Clo:

  CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2↑  + H2O

-          Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2

 2CaOCl2  + CO2 + H2O → CaCO3 ↓ + CaCl2 + 2HClO

c)       Ứng dụng của nước Gia-ven và clorua vôi

-          Ứng dụng của nước Gia-ven

Dùng để tẩy trắng sợi vải, giấy. Nó cũng được dùng để khử mùi,sát trùng khi tẩy uế nhà vệ sinh hoặc những khu vực bị ô nhiễm khác.

-          Ứng dụng của clorua vôi:

Cũng dùng để tẩy trắng sợi vải, giấy, để tẩy uế các hố rác, cống rãnh. Do khả năng tác dụng nhiều với chất hữu cơ, clorua vôi dùng để xử lí các chất độc. Một lượng lớn clorua vôi được dùng trong việc tinh chế dầu mỏ

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan