Bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 2. Cho tam giác ABC

Bài 2. Cho tam giác ABC \(\widehat{B}\)= 800, \(\widehat{C}\)=  300. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính \(\widehat{ADC},\widehat{ADB}\).

Giải:

\(\widehat{BAC}\)= 180- (\(\widehat{B}\)+\(\widehat{C}\)) =  180- ( 80+ 300)= 70

\(\widehat{A_{1}}\)=\(\widehat{A_{2}}\)=\(\frac{\widehat{A}}2\)=\(\frac{70^{0}}2\)= 35

\(\widehat{ADC}\)=\(\widehat{B}\)+\(\widehat{A_{1}}\)(Góc ngoài của tam giác)

=80+ 350)= 115

Do đó \(\widehat{ADB}\)=  180- \(\widehat{ADC}\)= 180+ 1150=650

                

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu