Bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 2. Cho tam giác ABC

Bài 2. Cho tam giác ABC = 800=  300. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính .

Giải:

= 180- (+) =  180- ( 80+ 300)= 70

==== 35

=+(Góc ngoài của tam giác)

=80+ 350)= 115

Do đó =  180- = 180+ 1150=650

                

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan