Bài 2 trang 106 SGK toán 5 luyện tập chung


Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m.

Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu học tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Bài giải:

Diện tích khăn trải bàn là: 2 x 1,5 = 3 (m2)

Diện tích hình thoi là: 2 x 1,5 : 2 = 1,5 (m2)

Đáp số: 3m2, 1,5m2