Bài 2 trang 106 sgk toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 255 phiếu

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây.

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

BM = 20,8m                                     

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Bài giải:

Mảnh đất được chia thành một hình thang BMCN là hai hình tam giác ABM và CND.

Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06  (m2)

Đáp số: 1835,06m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan