Bài 2-trang 100- SGK-toán 5


Tính diện tích hình tròn có đường kính r.

Tính diện tích hình tròn có đường kính r:

a) d = 12cm;             b) d = 7,2dm.                c) d =  m

Bài giải:

a) Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 

 Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là: 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) 

Bán kính hình tròn là:  : 2 =   = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 40,6944 (dm2); c) 0,5024 (m2).


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan