Bài 2 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Đặt tính rồi tính: a) 6083 + 2378; b) 56346 + 2854

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378                              b) 56346 + 2854

   28763 - 23359                                 43000 - 21308

    2570 x 5                                         13065 x 4

    40075 : 7                                        65040 : 5

Hướng dẫn giải:

a)                                          

b)                                             

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan