Bài 2 Tiết 26 trang 34 sgk Toán 4


Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Hướng dẫn giải:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là: 

15 - 3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

( 18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay