Bài 2 phần 2 trang 179 sgk toán 5


Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng.

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà,. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Số tiền mua cá là: 

88 000 :  (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan