Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 13:11:25

Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 86 sgk Toán 3


Bài 1 đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông bài 3, 4 vẽ hình theo mẫu

Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Giải

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(3cm\)

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(4cm\).

Bài 3. Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình vuông?

Bài 4. Vẽ theo mẫu sau:

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay