Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 66 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Bài 2 Tính, bài 3 tính theo mẫu, bài 4 có bao nhiêu gam trong hộp sữa.

Bài 2.

Giải:

Quả đu đủ cân nặng \(800 g\)

Bắp cải cân nặng \(600 g\).

Bài 3. Tính theo mẫu

Mẫu: \(22 g + 47 g = 69 g\)

a) \(163 g + 28 g = \)                           b)  \(50 g  \times  2 =\)

    \(42 g – 25 g =\)                                    \(96 g : 3 =\)

    \(100 g + 45 g – 26 g =\)

Giải:

a) \(163 g + 28 g =      191g\)                    b)   \( 50 g \times 2 = 100g\)

    \(42 g – 25 g =       17g  \)                            \(96 g : 3 = 32g\)

    \(100 g + 45 g – 26 g = 119g\).

Bài 4. Cá hộp sữa cân nặng \(455g\), vỏ hộp cân nặng \(58g\). Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Giải:

Số gam sữa có trong hộp là:

\(455 – 58 = 397 (g)\).

Bài 5. Mỗi túi mì chính cân nặng \(210 g\). Hỏi \(4\) túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Giải:

Cả \(4\) gói mì chính cân nặng là:

\(210 x 4 = 840 (g)\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan