Bài 2, 3, 4, 5 Trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1


Giải Bài 2, 3, 4, 5 Trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1, lời giải chi tiết

Bài 2. Hãy tính x và y trong hình dưới đây (H.5):

Hướng dẫn giải:

Áp dụng hệ thức c=ac'

Đáp số: x = √5, y=√20. 

 

Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau (h.6)

Hướng dẫn giải:


Tính cạnh huyền được .

Dùng hệ thức .

 

Bài 4. Hãy tính x và y trong hình sau:

Hướng dẫn giải:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên

Áp dụng hện thức  ta có:

Do đó 

Áp dụng hệ thức  ta có 

Nhận xét: Ta có thể tính y theo định lý Pi-ta-go:

.

 

Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

Hướng dẫn giải:

Tính cạnh huyền được BC = 5

ĐS. BH = 1,8; CH = 3,2; AH=2,4.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước