Bài 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Bài 19. Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Hướng dẫn giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Trình tự 1:

- Vẽ đường thẳng  bất kì.

- Vẽ đường thẳng  cắt  tại O và tạo với  góc .

- Vẽ điểm A tùy ý nằm trong .

- Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc  tại B.

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với  tại C.

Trình tự 2:

- Vẽ hai đường thẳng  cắt nhau tại O và tạo thành góc .

- Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia .

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia , điểm C nằm trên tia .

- Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia , điểm A nằm trong góc .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan