Bài 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Bài 19. Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Hướng dẫn giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Trình tự 1:

- Vẽ đường thẳng  bất kì.

- Vẽ đường thẳng  cắt  tại O và tạo với  góc .

- Vẽ điểm A tùy ý nằm trong .

- Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc  tại B.

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với  tại C.

Trình tự 2:

- Vẽ hai đường thẳng  cắt nhau tại O và tạo thành góc .

- Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia .

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia , điểm C nằm trên tia .

- Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia , điểm A nằm trong góc .

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu