Bài 19 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 19. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F. Chứng minh rằng:

Bài 19. Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F.

Chứng minh rằng:

a)  = ;      b)  =     c)  = .

Giải:

a) Nối AC cắt EF tại O

∆ADC có EO // DC =>  =        (1)

∆ABC có OF // AB =>  =          (2)

Từ 1 và 2 =>  = 

b) Từ   =  => 

hay  =  

c) Từ  =   => 

=>  =   hay  = 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan