Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập 1


Đồ thị của hàm số y = √3 x + √3 được vẽ bằng compa và thước thẳng

Đồ thị của hàm số \(y = \sqrt 3 x + \sqrt 3 \) được vẽ bằng compa và thước thẳng.

Hãy tìm hiểu cách vẽ đó rồi nêu lại các bước thực hiện.

Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \sqrt 5 x + \sqrt 5 \) bằng compa và thước thẳng.

Hướng dẫn. Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng \(\sqrt 5 \). 

Giải:

Hình trên diễn tả cách dựng đoạn thẳng có độ dài bằng \(\sqrt 5 \). 

Đồ thị hàm số \(y = \sqrt 5 x + \sqrt 5 \) đi qua hai điểm \(A(0; \sqrt 5)\) và \(B(-1; 0)\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu