Bài 19 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x - a khi và chỉ khi P(a) = 0.

19. Biết rằng: Đa thức \(P(x)\) chia hết cho đa thức \(x - a\) khi và chỉ khi \(P(a) = 0\).

Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho \(x + 1\) và  \(x - 3\):

\(P(x) = m{x^3} + (m - 2){x^2} - (3n - 5)x - 4n\)

Bài giải:

\(P(x)\) chia hết cho \(x + 1\)

\( ⇔ P(-1) = -m + (m - 2) + (3n - 5) - 4n = 0\)

 \(⇔-7-n=0\)   (1)

\(P(x)\) chia hết cho \(x - 3\)

\(⇔P(3) = 27m + 9(m - 2) - 3(3n - 5) - 4n = 0\)

\( ⇔36m-13n=3\)  (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình ẩn m và n.

\(\left\{\begin{matrix} -7 - n = 0& & \\ 36m - 13n = 3& & \end{matrix}\right.\)

⇔ \(\left\{\begin{matrix} n = -7& & \\ 36m = 3 + 13(-7)& & \end{matrix}\right.\) ⇔ \(\left\{\begin{matrix} n = -7& & \\ 36m = -88& & \end{matrix}\right.\) 

⇔  \(\left\{\begin{matrix} n = -7& & \\ m = \frac{-22}{9}& & \end{matrix}\right.\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan