Bài 19 trang 15 sgk toán 9 - tập 1


Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  với a <0;                        b)  với a ≥ 3;

c)  với a > 1;               d) . với a > b.

Hướng dẫn lời giải:

a)  =  = 0,6.│a│

Vì a < 0 nên │a│= -a. Do đó  = -0,6a.

b)  = . = ││.│3 - a│.

Vì  ≥ 0 nên │b│= . Vì a ≥ 3 nên 3 - a ≤ 0, do đó │3 - a│= a - 3.

Vậy  = (a - 3).

c)  =  =  = √81.√16. 

                                                                                = 9.4.│1 - a│

Vì a > 1 nên 1 - a < 0. Do đó │1 - a│= a -1.

Vậy  = 36(a - 1).

d)  :  =  : ( =  : (.│a - b│)

    Vì a > b nên a -b > 0, do đó│a - b│= a - b.

Vậy  :   =  : ((a - b)) = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu