Bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Bài 18. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng \(45^{\circ}\). Lất điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng \(d_{1}\) vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng \(d_{2}\) vuông góc với tia Oy tại C.

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu