Bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Bài 18. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng . Lất điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng  vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng  vuông góc với tia Oy tại C.

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan