Bài 18 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 18. Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Bài 18. Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Giải:

AE là đường phân giác của tam giác ABC nên 

\(\frac{AE}{AB}\) = \(\frac{EC}{AC}\) 

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức

\(\frac{AE}{AB}\) = \(\frac{EC}{AC}\) = \(\frac{EB+EC}{AB+AC}\)= \(\frac{BC}{AB+AC}\)  

=> EB = \(\frac{AB.BC}{AB+AC}\) = \(\frac{5.7}{5+6}\)

EC = BC- BE ≈ 3,8

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước