Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập 1


Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được.

a) Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị a vừa tìm được.

Giải:

a) Thế \(x = 4\)  và  \(y = 11\) vào \(y = 3x +b\)  

Ta có: \(11 = 3.4 + b ⇔ b = -1\).

Khi đó hàm số đã cho trở thành: \(y = 3x – 1\). Đây là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A(0;-1)\) và \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\)

b) Đồ thị hàm số \(y = ax + 5\) đi qua điểm \(A(-1; 3)\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow 3 = a\left( { - 1} \right) + 5 \cr
& \Leftrightarrow a = 2 \cr} \)

Khi đó hàm số đã cho trở thành: \(y = 2x + 5\). Đây là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0; 5)\) và B \(\left( { - {5 \over 2};0} \right)\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu