Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được.

a) Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị a vừa tìm được.

Giải:

a) Thế \(x = 4\)  và  \(y = 11\) vào \(y = 3x +b\)  

Ta có: \(11 = 3.4 + b ⇔ b = -1\).

Khi đó hàm số đã cho trở thành: \(y = 3x – 1\). Đây là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A(0;-1)\) và \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\)

b) Đồ thị hàm số \(y = ax + 5\) đi qua điểm \(A(-1; 3)\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow 3 = a\left( { - 1} \right) + 5 \cr
& \Leftrightarrow a = 2 \cr} \)

Khi đó hàm số đã cho trở thành: \(y = 2x + 5\). Đây là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0; 5)\) và B \(\left( { - {5 \over 2};0} \right)\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan