Bài 18 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1


Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

Bài 18. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

SAMB = SAMC

 

Hướng dẫn giải:

Ta có :

SAMB  BM. AH

SAMC  CM. AH

mà BM = CM (vì AM là đường trung tuyến)

Vậy  SAMB = SAMC

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu