Bài 17 trang 87 sgk toán 7 - tập 1


Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a\' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Bài 17. Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Hướng dẫn giải:

Dùng êke kiểm tra ta được:

a) \(a\perp a'\);

b) \(a\perp a'\);

c) a không vuông góc với a'.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu