Bài 17 trang 77 sgk toán 9 - tập 1


Tìm giá trị của x trong hình 23:

Bài 17: Tìm giá trị của x trong hình 23:

Hướng dẫn giả:

Áp dụng định lý Py-ta-go ta có:

\(x^{2}=20^{2}+21^{2}\Rightarrow x=29\).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu