Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu

Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Bài 17. Xác định \(a, b', c\) rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

a) \(4{x^2} + 4x + 1 = 0\);                             

b) \(13852{x^2} - 14x + 1 = 0\);

c) \(5{x^2} - 6x + 1 = 0\);                             

d) \( - 3{x^2} + 4\sqrt 6 x + 4 = 0\).

Bài giải:

a) \(4{x^2} + 4x + 1 = 0\) \((a = 4,b' = 2,c = 1)\)

\(\Delta'  = {2^2} - 4.1 = 0,\sqrt {\Delta '}  = 0\)

\({x_1} = {x_2} = {{ - 2} \over 4} =  - {1 \over 2}\)

b) \(13852{x^2} - 14x + 1 = 0\) \((a = 13852,b' =  - 7,c = 1)\)

\(\Delta'  = {( - 7)^2} - 13852.1 =  - 13803 < 0\) 

Phương trình vô nghiệm.

c) \(5{x^2} - 6x + 1 = 0\) \((a = 5,b' =  - 3,c = 1)\)

\(\Delta ' = {( - 3)^2} - 5.1 = 4,\sqrt {\Delta '}  = 2\)

\({x_1} = {{3 + 2} \over {5}} = 1,{x_2} = {{3 - 2} \over {5}} = {1 \over 5}\)

d) \( - 3{x^2} + 4\sqrt 6 x + 4 = 0\) \((a =  - 3,b' = 2\sqrt 6 ,c = 4)\)

\(\Delta ' = {(2\sqrt 6 )^2} - ( - 3).4 = 36,\sqrt {\Delta '}  = 6\)

\({x_1} = {{ - 2\sqrt 6  + 6} \over { - 3}} = {{2\sqrt 6  - 6} \over 3},{x_2} = {{ - 2\sqrt 6  - 6} \over { - 3}} = {{2\sqrt {6 + 6} } \over 3}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan